Dalsbruks Motor- och Segelklubb r.f.

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Ola Lindholm, kommodor/kommodori, 044 0425 825, info[at]dmsk.fi

Roger Othman, vicekommodor/varakommodori, 040 0530 277

Robert Iver, besiktningsansvarig/katsastuspäällikkö, 040 7358 235